Kết Sức Mạnh – Nối Thành Công | Trí Việt Phát Company Trip

Kết Sức Mạnh - Nối Thành Công | Trí Việt Phát Company Trip - Ninh Chữ Vẫy gọi

Chuyến du lịch của đại gia đình Trí Việt Phát 3 ngày 2 đêm đã kết thúc nhưng niềm vui và sự gắng kết vẫn còn ở đó. Chuyến hành trình mang tên “Kết sức mạnh – Nối thành công” một lần nữa đã giúp kết nối cũng như nhấn mạnh sự đoàn kết bền vững của tất cả các thành viên trong công ty.

Hy vọng sau chuyến đi này chúng ta sẽ ghi dấu lại những kỷ niệm đẹp. Đặc biệt, trong hành trình sắp tới, cùng nhau đồng hành, gắn kết, vững bước và phát triển công ty Trí Việt Phát quật cường hơn nữa.

Sau đây, là video ghi lại hoạt động của tất cả mọi người trong chuyến du lịch vừa qua.

Trả lời